SI

mechatronischegesamtloesung

Celovite mehatronske rešitve iz ene roke

Visoko kompleksne gibalne naloge danes opravljajo najmodernejši elektrohidravlični sistemi, ki združujejo hidravliko, elektriko, digitalno regulacijsko tehnologijo in mehaniko. Poleg razširjene funkcionalnosti je težišče na zmanjšanju vmesnikov in s tem na poenostavitvi celotnega sistema.
 

Zanesljive celovite elektrohidravlične rešitve

Uspeh posameznega projekta je nenazadnje odvisen od znanja in izkušenj. Zato prevzamemo celoten postopek od načrtovanja hidravlike in elektrotehnike do proizvodnje stikalnih omar in funkcionalne kontrole ter nemotenega zagona vaše sistemske rešitve.
 

Od načrtovanja do servisa – celovita storitev po meri

  • Določitev sistemskih parametrov
  • Dimenzioniranje električnih in hidravličnih komponent
  • Simulacija regulacijskih krogov glede stabilnosti in obnašanja sistema
  • Priprava vseh vezalnih načrtov, kot sta hidravlični načrt in tokovni načrt
  • Podrobna konstrukcija stikalne omare in hidravlike
  • Proizvodnja stikalne omare in hidravlične naprave
  • Kontrola funkcionalnosti in obremenitve celotnega sistema
  • Zagon in izobraževanje upravljalnega osebja
  • Vzdrževanje in servis