SI

DHgeb7

Podatki in dejstva

  • Ustanovitev: 2008
  • Število zaposlenih 01/2016: 130 visokokvalificiranih sodelavcev
  • Poslovna površina: 6000 m2 proizvodne in 800 m2 pisarniške površine
  • Naše stranke so pretežno z naslednjih področij: industrija plastičnih materialov, metalurgija, lesna in papirna industrija, gradnja turbin in jeklenih elementov za hidroenergetiko, proizvodnja stiskalnic, centri varne vožnje in mobilna industrija

Težišča

Proizvajamo krmilne bloke in celovita hidravlična postrojenja. Na lokaciji Unterweitersdorf razvijamo in proizvajamo tudi rešitve, pripravljene za vgradnjo, in sicer od pogonskih agregatov do celovitih sistemov za centre varne vožnje. Hidravlična preizkuševališča in posamične mehatronske komponente, optimizirane za stranke, kot so zobniške črpalke z notranjim ozobljenjem ali individualni hidravlični cilindri, logično dopolnjujejo naš progam.


Kot prvi v panogi smo razvili servo pogonsko tehnologijo, ki jo na podlagi lastne inovativne moči odlično obvladamo. Omogoča odločilne prednosti na področju ravni hrupa, energetske učinkovitosti, preciznosti in trajanja ciklov.