SI

vbox

Vbox – naprava za preizkušanje ventilov

Z napravo Vbox vam nudimo enostavno orodje za zagon proporcionalnih in zveznih ventilov.  Pri razvoju smo bili pozorni zlasti na enostavno upravljanje in obsežno varovalno vezje. Onboard elektronika in centralni vtič omogočata enostavno uporabo.

Udobne funkcije za servisnega tehnika

  • kontrola napajalne napetosti (napačna polariteta in raven napetosti)
  • na izbiro določitev želenih vrednosti 4..20mA, 0..10V, +/-10V (opcijski odobritveni signal na Pin C)
  • določitev želene vrednosti s potenciometrom ali priključenim krmiljenjem
  • praktičen digitalni prikaz želenih in dejanskih vrednosti
  • vgrajena varovalna funkcija za primer napačnega priključka

Download Order form other countries (300 KB)